Secretaris/penningmeester

Wij zoeken - per 1 september as. - een nieuwe secretaris/penningmeester voor ons stichtingsbestuur.

Klik hier voor meer informatie.


Voor het schooljaar 2019/2020 zijn wij op zoek naar medewerkers voor de volgende vrijwillige functies;

Klasco÷rdinator en Klasbegeleider Groep 1

Groep 1 is ons eerste leerjaar voor leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs. Tijdens dit jaar maken zij kennis met een variŰteit aan beroepen en vakgebieden. De lessen worden gekenmerkt door mondelinge uitleg gecombineerd met opdrachten die de kinderen een reŰel beeld geven van het beroep.

Klik hier voor de functieomschrijving van klasco÷rdinator

Klik hier voor de functieomschrijving van klasbegeleider.

Klasbegeleider Groep 2

In groep 2 zitten leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen van Apeldoorn en omstreken. Tijdens dit jaar worden de 24 lessen wederom verdeeld in thema’s. Soms worden thema's uit leerjaar 1 uitgebreid, maar er komen ook nieuwe thema’s aan de orde. Zelf doen en nadenken staan centraal tijdens onze lessen.

Klik hier voor de functieomschrijving.

Bent u ge´nteresseerd in een van bovenstaande functies? Dan vragen wij u vriendelijk een aanmeldingsformulier in te vullen.