Groep 1 les 1


Opening

De eerste les van groep 1 stond in het teken van kennismaking.

We begonnen met spelletjes om niet alleen elkaars namen te leren kennen, maar ook overeenkomsten te zien tussen elkaar. Wie heeft er allemaal een jonger broertje thuis, wie speelt er een muziekinstrument en wie zitten er allemaal op voetbal? Maar ook: wie komen er allemaal alleen, als enige van hun school, naar KCA? Gelukkig merkten de kinderen zelf ook al snel dat het makkelijk was om aansluiting te vinden bij anderen in de groep.

Vervolgens gingen we in tweetallen vissen tekenen, waarbij de een de kop en de ander de staart mocht tekenen. De opdracht was om er één vis van te maken, waarbij je dan wel iets van jezelf laat zien in jouw deel van de vis. Daarna werden alle vissen opgehangen en mochten de kinderen vertellen waarom ze hadden gekozen voor bepaalde kleuren, patronen of attributen rond de vis – en wat dat vertelde over henzelf. Bij KCA mag je jezelf laten zien en willen we samen met jou op zoek naar je talenten!

Klik hier voor de foto's van deze les.