Groep 1 les 20

Werken in een museum

We zijn naar CODA geweest, daar was een tentoonstelling over IJZER en hoe ijzer vroeger werd bewerkt.
We hebben gezien hoe ijzer in een oude oven werd verhit. Ook mochten we zelf als smid ijzer slaan tot een hanger of mes. Met een metaaldetector gingen we op zoek naar ijzer in de grond.
Verder mochten we knutselen met ijzer: we hebben mooie fantasiedieren en amuletten gemaakt.
Tenslotte kregen we een rondleiding in het museum van een archeoloog die ons vertelde over ijzervondsten in de bodem.
Het was een leuke middag!

Klik hier voor de foto's van deze les.