Groep 2 les 9

Archeoloog

Dit lesverslag is gemaakt door Olivia:

Masja is archeoloog.
Om dat te kunnen zijn moet je:
• VWO of HAVO hebben
• Nieuwsgierig zijn
• Niet bang zijn om vies te worden
• Aardrijkskunde leuk vinden
• Geschiedenis leuk vinden
• Veel taken kennen

Zij heeft ouderwetse dingen laten zijn van 4000-5000 jaar geleden:
• Bijl
• Puntjes van een speer
• Servies
• Resten van een vliegtuig uit de 2e wereldoorlog
• IJzersteenslak

We hebben servies gemaakt.