Groep 2 les 14

Feest!

Afgelopen maand stond KCA in het teken van ons 10-jarig jubileum: een reden om FEEST te mogen vieren!
Op de dag van de viering van het jubileum hadden we ook alle ouders van onze eerste- en tweedejaarsleerlingen uitgenodigd.

De groep kinderen werd gesplitst: een aantal ging met rapper Dani Maksimow een rap maken over de betekenis van KCA, terwijl de anderen gingen luisteren naar de verhalen van diverse ouders over bijzondere feesten vanuit hun (thuis-)cultuur. Zo hebben we o.a. geleerd dat het volgens de Chinese jaartelling nu het jaar van het Varken is, dat er in Suriname op 1 juli wordt gevierd dat de slavernij is afgeschaft en dat bij het Offerfeest 1/3 deel van het vlees aan armen moet worden geschonken. Het verhaal uit Hongarije, waar Sinterklaas komt op een slee voorzien van duivels met takkenbossen; bleef wel even hangen – net als het verhaal van een moeder uit Afghanistan. De kinderen begrepen dat het moeilijk feestvieren is in een land waar de oorlog alles kapot heeft gemaakt. Veiligheid en Voedsel is dan al Feest.

De bijeenkomst werd feestelijk afgesloten met muziek van rapper Dani, samen met de kids. En met een buffet van door de kinderen meegebrachte lekkernijen uit verschillende culturen.

Klik hier voor de foto's van deze les.