Aanmeldingsformulier voor leerlingen zondag groep

Vooraf

Kids College Apeldoorn heeft een driejarig programma. De lessen van Kids College Apeldoorn zijn niet verplicht, maar zeker ook niet vrijblijvend. Een team van mensen zet zich in om de lessen mogelijk te maken voor jou c.q. voor uw kind. Kids College Apeldoorn verwacht daarom dat jij en je ouders ervoor zorgen dat je er iedere zondag bent! Mocht er een reden zijn waarom dat toch niet mogelijk is, dan laten je ouders ons dat ruim van te voren weten. Zo weten we dat we op je kunnen rekenen!

Ziekmelding: per mail (info@kidscollegeapeldoorn.nl) of telefoon (055-5484950). Andere redenen: uiterlijk één week van te voren doorgeven.