Welkom

Kids College Apeldoorn (KCA) is een weekendschool voor nieuwsgierige kinderen, die een boeiende wereld in willen duiken. Een wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in aanraking komen. Tijdens ons programma op zondagmiddag of woensdagmiddag kunnen zij deze, samen met Apeldoornse professionals, ontdekken.
Onze leerlingen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding.

Zondagmiddag

Op zondagmiddag zijn er lessen voor kinderen uit groep 7 en 8 van 13.00 uur tot 16.00 uur aan de Vlijtseweg 144 in het gebouw van De Energiefabriek, of op de locatie van de gastdocent.

Per schooljaar zijn er 3 modules waarin 8 verschillende beroepen aan bod komen. Dit schooljaar komen aan bod:

     • De module 'Techniek' met lessen over o.a. elektrotechniek, metaalbewerking en het garagebedrijf;
     • De module 'Zorg mens & Dier' met lessen over o.a. verpleging, medisch specialisme in het ziekenhuis, fysiotherapie.
     • De module ‘Samenleving’, met lessen over o.a. brandweer, politie, vuilverwerking en groenbeheer. 

Voor volgend schooljaar (2024-2025) staat op het programma:

     • De module 'Cultuur', met lessen over o.a. tekenen, muziek, musea en theaterkunst;
     • De module 'Communicatie', met lessen over o.a. journalistiek, presenteren en fotografie;
     • De module 'Ondernemerschap' met lessen over o.a. webdesign, financiŽn en marketing.

Elk schooljaar start er een nieuwe groep van maximaal 30 kinderen.

Stagejaar

Voor kinderen die in de brugklas zitten, ťn ons zondagmiddag programma voor minstens 1 jaar hebben gevolgd bieden wij de mogelijkheid om een snuffelstage te lopen. Tijdens deze snuffelstage hopen wij de leerlingen nog meer bewust te maken van hun talenten door te focussen op het beroep waar hun interesse naar uitgaat. Aan het begin van het schooljaar zijn er drie bijeenkomsten voor de kinderen om hen voor te bereiden op de stage. Wij gaan vervolgens zoek naar passende coaches voor de leerlingen zodat zij vijf dagdelen mee kunnen lopen met de coach. Daarna komt de groep weer bij elkaar om aan elkaar te presenteren waar ze mee bezig zijn geweest. Zie hier voor een impressie van deze snuffelstages.

Maatwerktraject op basisscholen:

Vanaf schooljaar 2021/2022 biedt Kids College Apeldoorn ook programma’s op maat aan voor basisscholen. KCA behoudt zich het recht voor om alleen trajecten te willen aanbieden voor die scholen, waar naar verhouding meer kinderen zitten die wat extra’s kunnen gebruiken om hun horizon te verbreden. De scholen kunnen hiervoor zelf contact opnemen met KCA. Daarnaast werkt KCA mee aan het verlengde schooldagprogramma een aantal scholen scholen. Per school worden op de woensdagmiddag 5 lessen gegeven aan groep 5/6. 

Wie zijn wij?

Stichting Kids College Apeldoorn is in 2008 opgericht uit een initiatief van Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn (nu stichting MOA-Present).
KCA geeft haar leerlingen een breder maatschappijbeeld en daagt hen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken en meer te durven, met de volgende doelstellingen:
     • (toekomst)Perspectieven van leerlingen helpen verbreden
     • Zelfvertrouwen vergroten
     • Talenten helpen benutten om zo een weloverwogen keus voor een vervolgopleiding te maken.

Voor wie is Kids College Apeldoorn?

Kids College Apeldoorn is voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Al onze leerlingen komen uit groep 6, 7 en 8 en de brugklas. Zij zijn leergierig, hebben de mogelijkheden in zich om te ontwikkelen en zijn gemotiveerd om te leren. De kinderen hebben verschillende achtergronden en kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.

Herken je jezelf in onderstaande punten?
     • je zit in groep 7 of 8 van de basisschool;
     • je kan, bijvoorbeeld als gevolg van je thuissituatie, een steuntje in de rug gebruiken;
     • je bent nieuwsgierig, leergierig en gemotiveerd;
     • je hebt zin om 24 zondagen per jaar in een wereld van beroepen te duiken en er alles over te leren;
     • je vindt het leuk om samen te werken met andere kinderen;
     • je woont in Apeldoorn.
Dan is het zondagprogramma van Kids College Apeldoorn echt iets voor jou!

Wil je nog meer weten? Download dan onze Powerpointpresentatie.

Aanmelden kan via de school of rechtstreeks via deze website