Voor leerlingen is KCA kosteloos. De financiering steunt op subsidies, sponsoring, donaties en giften, zowel in geld als in natura. Denk voor dit laatste aan huisvesting, dienstverlening en/of lesmaterialen.

Om KCA een financieel sterk fundament te geven, hebben wij ook uw steun en sponsoring nodig! De begrote exploitatiekosten voor de komende jaren zijn deels afgedekt. Maar wij zijn er nog niet. Vandaar dat wij een beroep doen op uw maatschappelijk ondernemerschap door u te wijzen op onze sponsormogelijkheden: FOUNDERS, PARTNERS, ASSOCIATES, FRIENDS en Club van 200.
Staat u achter het maatschappelijk belang van de weekendschool en draagt u Kids College Apeldoorn een warm hart toe, dan vragen wij u te kijken welke vorm van sponsorschap het best bij u aansluit. Wij zijn uiteraard graag bereid om een tegenprestatie te leveren, maar onze mogelijkheden liggen vooral in het publicitaire vlak.

                                                                            Onze sponsors van het eerste uur: