De Friends van KCA financieren in geld en/of natura de bijzondere kosten - de extra's - die nodig zijn om KCA tot een succes te maken. Een bijdrage als FRIEND is niet aan voorwaarden gebonden, maar toch van groot belang en daarom ook zeer welkom! Dit zijn partijen die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid op een hen passende wijze KCA willen steunen.


Stichting Leergeld  Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!