KCA Partners zijn financiers die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vaste kosten van de school. U treedt toe tot de Partners met een toezegging voor 3 schooljaren, met een bijdrage van € 5.000 of meer per jaar is (totaal: € 15.000 of meer voor 3 jaar). PARTNERS dragen vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid een stevige steen bij aan de school.