Certificaat- en diploma-uitreiking

8 juli 2019

Op zondag 7 juli 2019 sloten we het KCA-schooljaar 2018-2019 af met de diploma- en certificatenuitreiking. Certificaten voor de leerlingen die één schooljaar hebben doorlopen, diploma’s voor de leerlingen die het volledige KCA-programma van drie leerjaren hebben afgerond. Dit jaar hebben we 43 certificaten, 8 bewijzen van deelname en 6 diploma’s mogen uitreiken. 

Het is altijd weer een mooi moment om de kinderen in het zonnetje te zetten. Ieder kind krijgt wat positieve woorden op zijn/haar certificaat mee, waarbij de coördinatoren met anekdotes illustreren hoe de kinderen hen zijn opgevallen het afgelopen schooljaar. Ieder kind is uniek, over iedereen valt wel iets moois te vertellen. En kinderen groeien van deze aandacht. Helemaal mooi is het om te zien hoe de leerlingen van het derde KCA-jaar, enthousiast vertellen over hun stages. Met deze ervaringen zijn de kinderen weer meer te weten gekomen over zichzelf en staan ze ook weer sterker in hun schoenen. Uiteindelijk is dat wat we graag zien bij kinderen: dat met ons programma, het zelfvertrouwen van het kind is gegroeid!   


Nieuws archief