Privacyverklaring

KCA respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie aan haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Welke persoonsgegevens door KCA worden verzameld en op welke wijze deze worden verwerkt hebben is vastgelegd in het KCA-AVG Protocol.

In het KCA-AVG Protocol staat welke persoonsgegevens KCA verzamelt en gebruikt en met welk doel. Dit protocol is geheel in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op aanvraag in te zien via

Het KCA-AVG Protocol is voor het laatst aangepast op 3 december 2018.

KCA heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien er over de bescherming van persoonsgegevens door KCA vragen zijn, neem dan contact met deze op. Dat kan eveneens via bovengenoemd e-mailadres.