Over Kids College Apeldoorn

Kids College Apeldoorn (KCA) is een weekendschool voor nieuwsgierige kinderen, die een boeiende wereld in willen duiken. Een wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in aanraking komen. Tijdens ons programma op de zondag- of woensdagmiddag kunnen zij deze, samen met Apeldoornse professionals, ontdekken.

Onze leerlingen volgen lessen, die worden verzorgd door gastlesdocenten uit verschillende vakgebieden. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding.

ZONDAGMIDDAG - WEEKENDSCHOOL

Op zondagmiddag zijn er lessen voor kinderen uit groep 7 en 8 van 13.00 uur tot 16.00 uur aan de Vlijtseweg 144 in het gebouw van De Energiefabriek, of op de locatie van de gastdocent. Per schooljaar komen 24 lessen aan bod die worden gegeven op onze thuislocatie of de locatie van de gastlesdocent. De lessen vallen onder de volgende thema’s:
  • Zorg-Mens-Dier
  • Ondernemerschap
  • Cultuur-Religie-Sport
  • Techniek-Transport-Wetenschap
  • Communicatie-Media
  • Samenleving
Elk schooljaar start er een nieuwe groep van maximaal 25 kinderen. In de schoolvakanties en op feestdagen zijn er gn lessen. De lessen van Kids College zijn gratis, wel vinden wij het prettig dat je gemotiveerd bent. De lessen van Kids College Apeldoorn zijn niet verplicht, maar zeker ook niet vrijblijvend. Kids College Apeldoorn verwacht daarom dat jij en je ouders/verzorgers ervoor zorgen dat je er iedere zondag bent! Iedere week ontvang je een nieuwsbrief met daarin alle informatie over de gastles. Heb jij interesse dan kan jij je opgeven via je juf of meester of via onderstaande link.

Lees meer over Zondagmiddag - Weekendschool

WOENSDAGMIDDAG - SCHOOLDAG-EXTRA

Op woensdagmiddag geeft Kids College Apeldoorn invulling aan de Schooldag EXTRA op onderwijsachterstandbeleid scholen (OAB) in Apeldoorn.
En dag per week gaan leerlingen uit groep 5 en 6 een paar uur langer naar school, waar ze nieuwe indrukken opdoen, nieuwe vaardigheden aanleren en hun talenten verder ontwikkelen. Zo worden hun zelfstandigheid en leefwereld vergroot. Speciaal voor kinderen die opgroeien in een omgeving waarin hun maatschappelijke en culturele ontwikkeling niet optimaal wordt gestimuleerd. KCA geeft samen met een gastlesdocent invulling aan deze middag.

Lees meer over Woensdagmiddag - Schooldag-Extra
 

STAGEJAAR

Voor kinderen die in de brugklas zitten n ons zondagmiddag programma voor minstens 1 jaar hebben gevolgd bieden wij de mogelijkheid om een snuffelstage te lopen. Tijdens deze snuffelstage hopen wij de leerlingen nog meer bewust te maken van hun talenten door te focussen op het beroep waar hun interesse naar uitgaat. Aan het begin van het schooljaar zijn er drie bijeenkomsten voor de kinderen om hen voor te bereiden op de stage. Wij gaan vervolgens zoek naar passende coaches voor de leerlingen zodat zij maximaal vijf dagdelen mee kunnen lopen met de coach. Daarna komt de groep weer bij elkaar om aan elkaar te presenteren waar ze mee bezig zijn geweest.

Lees meer over Stagejaar

MAATWERKTRAJECT BASISSCHOLEN

Vanaf schooljaar 2021/2022 biedt Kids College Apeldoorn ook programma’s op maat aan voor basisscholen. KCA behoudt zich het recht voor om alleen trajecten te willen aanbieden voor die scholen, waar naar verhouding meer kinderen zitten die wat extra’s kunnen gebruiken om hun horizon te verbreden. De scholen kunnen hiervoor zelf contact opnemen met KCA

Lees meer over Maatwerktraject Scholen