Een zondagmiddag in Maart

14 april 2014

Niet zoals gewoonlijk had ik zondag 23 maart een luie zondagmiddag afternoon, maar was ik op uitnodiging van Kids College Apeldoorn (KCA) aanwezig bij de 1e lustrumviering! KCA is de weekendschool waar kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kennis maken met professionals van uit diverse vakgebieden.

Om voeling met mijn werk als Verenigingsondersteuner te houden, is het noodzakelijk eens goed in het werkveld te duiken. Of kort gezegd te ervaren en te ontmoeten. Hoe kun je anders weten welke mensen en ideeën er achter die (vrijwilligers)organisaties schuil gaan? Daarnaast weet ik dat het fijn is als mensen belangstelling tonen voor je drijfveren en je inzet!

Het programma was goed samengesteld en vanuit de diverse rollen werd het verhaal van KCA verteld. De voorzitter, een sponsor, een gastdocent en de ervaringen van de leerlingen kwamen aan bod.
De bijeenkomst begon met het delen van ken -en stuurgetallen over de resultaten, het verhaal over sponsor Kinderpostzegels en de toekomst werden geschetst. Mooie maar soms (sorry) wat saaie informatie, die ik tot me nam.
Ik veerde op van mijn stoel toen er een gastdocent, werkzaam bij KCA voor de zaal ging staan. Zijn uitstraling viel me gelijk op: een markante man met een brede lach en een twinkel in zijn ogen.
Kern van zijn verhaal? De redenen waarom hij het belangrijk vindt om zijn vak als architect over te brengen aan de leerlingen van Kids College Apeldoorn. Zijn motto? Jonge mensen dien je te inspireren en te ondersteunen. Laat kinderen vanuit alle sociale lagen ervaren dat je je dromen moet volgen, je talent te ontdekken en te gebruiken om zo je doel te kunnen bereiken!
Kan het nog mooier? Ik ben geraakt!
Ik lees en hoor vaak over je talent inzetten, maar zijn woorden én daden maakten mij weer even bewust van de daadwerkelijke invulling en betekenis van die woorden.
Later sprak ik nog een gastdocent die een leidinggevende functie bij de luchtmacht vervult. Zijn verhaal is doorspekt met zijn eigen persoonlijke ervaringen, je talent ontdekken, delen van kennis, verantwoordelijkheid nemen als volwassenen, en zijn persoonlijke drijfveren.

Thuis verzuchtte ik... wat heb ik toch een mooi vak! En wat zijn er mooie persoonlijk verhalen van vrijwilligers over hun motivaties en inzet! Prachtige burgerinitiatieven zoals KCA geeft kinderen en volwassenen kansen hun talenten in al hun facetten te ontdekken en in te zetten.
Kortom: ik ben op de zondagmiddag geraakt door de van hart tot hart contacten!

Dikky Jongman
Verenigingsburo april 2014


Nieuws archief