KCA Award Event

29 juni 2017

Iedereen is belangrijk, want iedereen doet binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen wat hij/zij kan van KCA. Enkelen hebben we echter naar voren gehaald om een pen te krijgen, omdat zij ook symbolisch meeschrijven aan wat KCA doet en betekent voor kinderen. 

Allereerst is Nelleke Van Rees naar voren gehaald als Waardevol Vrijwilliger van het afgelopen jaar. Zij is met veel enthousiasme begonnen als klas coördinator dit jaar. Kenmerkend voor Nelleke is dat zij altijd het positieve van kinderen weet te zien. Ook kan zij moeilijke situaties ombuigen om er zo toch ook weer positief iets uit te halen. Een enorme kwaliteit!

Daarna mocht politieman Paul Eijkelenboom de pen als Gewaardeerd Gastdocent in ontvangst nemen, waarbij hij werd bedankt voor zijn inventiviteit en betrokkenheid. Toen wij eens met een groep kinderen problemen hadden met het openbaar vervoer en het niet lukte naar de Europaweg te komen, heeft hij zijn programma flexibel omgegooid om ons toch op het oude politiebureau aan de Vosselmanstraat te kunnen ontvangen. Enkele weken later heeft hij geregeld dat de kinderen alsnog het cellencomplex konden zien. Fijn dat er wordt meegedacht, en gezocht wordt naar oplossingen om toch een les te laten slagen!

Tenslotte wilden we graag een pen geven aan Elke Melody, schooldirecteur van PCBO Ichtus, als Gewaardeerd Ambassadeur. Zij is ook al jaren betrokken bij KCA en grijpt steeds de mogelijkheden aan om te onderstrepen hoe belangrijk het is wat KCA doet. Ook tijdens onze bijeenkomst voor ondernemers van Apeldoorn in Bedrijf nam zij het woord en hield ze een vurig pleidooi voor kinderen met minder kansen in onze stad, en hoe KCA deze kinderen perspectief kan geven. Nogmaals dank voor deze mooie woorden!


Nieuws archief