Kids College Apeldoorn heeft een programma op maat voor basisscholen

17 juni 2021

Het is tijd om extra aandacht te geven aan de kinderen die, vanwege de lock-down, achterop zijn geraakt. Kinderen die te lang opgesloten hebben gezeten voor hun gevoel, kinderen die weer de motivatie moeten vinden om te gaan leren.

KCA zoekt de samenwerking met basisscholen in Apeldoorn op omdat juist voor die kinderen het programma van KCA werkt als stip op de horizon: het verhaal van onze gastdocenten die de kinderen meenemen in hun beroepspraktijk, spreekt tot verbeelding. Wij hebben hier inmiddels al jaren lang ervaring mee.
Met mogelijkheden vanuit het Nationaal School Programma dan wel het Jeugd Educatie Fonds, maken we samen een programma op maat voor het nieuwe schooljaar.

Wij van KCA bieden vooral een programma aan voor kinderen die van huis uit weinig perspectief meekrijgen, dan wel tussen wal en schip vallen of om een andere reden wat extra’s kunnen gebruiken. Kinderen die we ook vanuit de gedachte van Kansengelijkheid helpen om hun weg te vinden – opdat ieder kind de kans verdient om te worden wat hij of zij in zich heeft.

Klik hier voor meer informatieNieuws archief