Nieuwsbrief Kids College Apeldoorn

23 oktober 2014

In deze nieuwsbrief staan naast de introducties van Anneke en Derya ook de brieven die Groep 1 schreef naar Nederlandse gedetineerden. Tijdens de les van Fons Flierman, geestelijk verzorger bij justitiële inrichtingen, werden zij bewust gemaakt van het leven én de mensen in een gevangenis.

Tevens wordt aandacht gevraagd voor het feit dat onze groepen groter gaan worden en er dus zowel meer leerlingen als vrijwilligers aangesteld worden. Nieuws archief