Secretaris/penningmeester gezocht

6 mei 2019

Over Kids College Apeldoorn
Kids College Apeldoorn is een weekendschool. We bieden een programma voor gemotiveerde en nieuwsgierige leerlingen. Talentontwikkeling staat daarbij centraal.
Kids College Apeldoorn biedt kinderen tussen de 10 en 14 jaar een prachtige kans hun talenten en ambities te ontwikkelen en een kijkje te nemen achter deuren die anders voor hen gesloten blijven.
Het programma wordt op 24 zondagen per jaar aangeboden. Gastdocenten uit uiteenlopende beroepen staan daarbij centraal. Zij bieden met hun passie een interactief lespakket dat kinderen een extra stimulans geeft en hen de mogelijkheid biedt uit hun dagelijkse leefwereld te treden.

De organisatie
Kids College Apeldoorn is in hoge mate een vrijwilligersorganisatie. De organisatie wordt ondersteund door een kleine en professionele staf (3 parttime medewerkers).
Het bestuur is beleidsbepalend. Het bestuur (momenteel 5 leden) vergadert 8 - 10 keer per jaar.

Uw taken
Kids College Apeldoorn zoekt een vrouw of man die bereid is gemiddeld een viertal uren per week in de bestuurlijke werkzaamheden van de stichting te steken. Daarbij gaat het zowel om secretariële - als om financiële taken. In de kern gaat het om agendavoorbereiding, opstellen begroting, opstellen jaarverslagen en voorbereiding accountantscontrole. Daarnaast vormt de secretaris/penningmeester samen met de voorzitter het DB en samen met leden van de staf het MT.

Wie bent u
U bent een vrouw of man met hart voor onderwijs. Iemand die daarnaast gevoel heeft voor de bedrijfsvoering (m.n. financiën, personeel en administratie) van een kleine vrijwilligersorganisatie. U gelooft in samenwerking en voelt zich thuis bij zowel bestuurlijke - als meer operationele taken.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het werk van Kids College Apeldoorn verwijzen we u graag naar onze website www.kidscollegeapeldoorn.nl
U kunt over de functie nadere informatie verkrijgen bij dhr. Hemrica (06-26374801), de huidige secretaris/penningmeester of bij dhr. Kruithof (06-52761353), de voorzitter van het bestuur. Er is daarnaast een meer gedetailleerde functie- en taakbeschrijving beschikbaar.

Reageren
Bent u geïnteresseerd, dan zien wij uw reactie graag spoedig tegemoet. Daarin een korte motivatie, uw persoonsgegevens en achtergrond. Dit via de e-mail, t.a.v. de voorzitter:
Na ontvangst nemen wij dan z.s.m. contact met u op.


Nieuws archief