Steun voor Kids College Apeldoorn via de Kinderpostzegelactie

21 november 2018

 Dit jaar konden scholen die meededen met de kinderpostzegelactie, zelf kiezen voor welk lokale goede doel zij het geld wilden inzamelen. Maar liefst 13 scholen in Apeldoorn hebben deze mogelijkheid aangegrepen om KCA te steunen!

De OBS Spitsbergen liet als eerste hun cheque uitreiken door Katya Shammo – een leerling van hen die op zondagmiddagen ook KCA bezoekt.

Op zondag 10 februari 2019, de dag dat we als KCA ons 10-jarig jubileum vieren, willen we alle scholen die geld voor ons hebben opgehaald, nog even expliciet in het zonnetje zetten! 


Nieuws archief