KCA Beroepenmarkt 5 juni 2018: ook Dani doet mee!


Dani Levy is een jonge ondernemer die de Veluwse Schavuyt, met bierbrouwerij De Vlijt erachter, uitbouwt en op de kaart zet. Hij heeft hart voor Apeldoorn en is maatschappelijk zeer betrokken.
Dani stelt het proeflokaal ter beschikking voor de after-party van het evenement: als alle kinderen na een inspirerende ochtend/middag weg zijn, drinken we met alle betrokkenen nog even op de goede afloop. Ook andere relaties dan wel gastdocenten van KCA worden hiervoor, als ook voor de rondleiding door bierbrouwerij De Vlijt, uitgenodigd.
“Wij doe mee aan de KCA Beroepenmarkt omdat we het een goed initiatief vinden. Daarnaast vindt het evenement plaats op het Zwitsal, dus moeten wij er om die reden ook iets aan bijdragen vind ik. Het is belangrijk om elkaar te helpen met wat er in je vermogen ligt, daar wordt de wereld een stuk gezelliger van”.

KCA Beroepenmarkt 2018: 500 basisschoolkinderen maken kennis met 12 beroepen op lokatie Zwitsalterrein!