KCA Beroepenmarkt 5 juni 2018: ook Nanouk doet mee!

Ik ben Nanouk van Tol-Verbeek en ik werk als manager bij Kentalis.
Kentalis is een grote, landelijke organisatie die zorg en onderwijs biedt aan kinderen die doof of slechthorend zijn en kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Alle kinderen en jongeren die bij Kentalis komen of die door ons geholpen worden, hebben moeite met communicatie. 14 jaar geleden ben ik begonnen als psycholoog bij Kentalis. Toen zorgde ik er samen met teams van speciale leerkrachten, logopedisten en andere specialisten vooral voor dat kinderen en ouders op onze speciale scholen en op onze behandelgroepen beter gingen praten. Inmiddels geef ik leiding aan 75 mensen die dit mooie werk uitvoeren.

Ik werk mee aan de KCA beroepenmarkt omdat wij het belangrijk vinden dat werknemers van de toekomst weten hoe je om moet gaan met mensen met een beperking. Onze ervaring is dat je je veel beter kan inleven in anderen als je zelf ervaren hebt hoe het is om beperkt te zijn. Daarom ga ik op de KCA Beroepenmarkt allerlei ervaringsoefeningen doen en ik vertel ik over het hebben van een taalstoornis. Op de snuffelmarkt ben ik ook te vinden. Wilde je altijd al weten hoe het is om leidinggevende te zijn? Vraag het me gerust! 

KCA Beroepenmarkt 2018: 500 basisschoolkinderen maken kennis met 12 beroepen op lokatie Zwitsalterrein!