MaS-stages Nick en Rowan

24 januari 2014

Maatschappelijke stage (MaS) houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving en verschillende doelgroepen op een andere manier kennen. Ook leveren zij door de MaS een actieve bijdrage aan de samenleving. Leerlingen ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander of te participeren in een organisatie.

De stages tot stand in samenwerking met het Verenigingsburo. Zij zijn de verbindende kracht tussen de stagiaires en de vragende organisaties

MaS-stagiair Nick onderzocht tijdens Projectweek 4 of leerlingen van Groep 6 en 7 van de Apeldoornse basisscholen wel bekend zijn met Kids College Apeldoorn. En zo nee, spreekt het concept hen aan. Hij vatte zijn conclusies samen in een powerpoint-presentatie. Klik hier om de resultaten van zijn onderzoek te bekijken. 

Rowan gaf zijn onderzoek een andere vorm. Hij ondervroeg docenten en leerlingen naar hun ervaring met Kids College Apeldoorn. Tevens probeerde hij te achterhalen waar nog wat verbeterpunten liggen voor onze school. Zijn resultaten kunt u nalezen door hier te klikken.


Nieuws archief